สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียน ม.1 เข้ารับการอบรม

บรรยากาศวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วย "Google App" เป็นเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม..!

PICTURE
25 สค. 2560 เวลา 15:08 น. 0 23
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^