สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

KM : การจัดการความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ >> การจัดทำหน้าต้อนรับของเว็บไซต์

สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้วางแผนการจัดทำหน้าต้อนรับไว้ตั้งแต่แรก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  1. สร้างไฟล์ index.html และนำไปวางยัง Root ของ Web Server หรือที่เดียวกับไฟล์ index.xxx ของเว็บไซต์
  2. เพิ่มข้อความ DirectoryIndex index.html index.php ลงในไฟล์ .htaccess ซึ่งอยู่ที่ Root ของ Web Server (ไฟล์อาจถูกกำหนดให้ไม่สามารถมองเห็นเมื่อใช้โปรแกรม FTP)
  3. เมื่อแก้ไขไฟล์ .htaccess เสร็จแล้ว ให้บันทึก (Save)
  4. สั่ง service httpd restart
หมายเหตุ ถ้าเข้าจัดการเว็บไซต์บางหน้า ซึ่งอยู่ในไดเร็คทอรี่ไม่ได้ ให้สร้างไฟล์ .htaccess หรือเพิ่ม DirectoryIndex index.php ลงในไฟล์ .htaccess ที่มีอยุ่แล้วในเร็คทอรี่ที่มีปัญหา เพื่อบังคับให้ระบบกลับไปใช้ค่าเริมต้น
++++++++++++++++++++

ขอขอบคุณ คุณกรกฏ วิริยะ http://www.goragod.com/gcms.html
การใช้โปรแกรม VI เบื้องต้น https://spalinux.com/2012/04/how-to-use-vi-text-editor-on-linux
27 ตค. 2559 เวลา 12:02 น. 0 251
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^