สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

KM : การจัดการความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ >> การลงทะเบียนโปรแกรม AcuStudio 7

การลงทะเบียนโปรแกรม AcuStudio 7
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนลงทะเบียน
2. เลือกเมนู ลงทะเบียน...
ใส่ License Key AcuStudio7 ที่ได้รับ ลงไปในช่อง License Key: แล้วคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

กรณีต้องการเปลี่ยนเครื่องติดตั้งให้ทำการถอนโปรแกรมก่อน (โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะที่ถอนโปรแกรมเช่น กัน)
21 กค. 2559 เวลา 11:48 น. 0 381
^